Poslední aktualizace dne: 31. 01. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Avicenna

Avicenna Biens s.r.o.

Tato společnost se věnuje realitní činnosti, správě a údržbě nemovitostí, tvorbě a distribuci softwaru. Byla autory pověřena k distribuci programu Dr.Fox-X, který je Windows pokračovatelem programu Dr.Fox.

Avicenna Medical s.r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje služby praktických lékařů, ženských lékařů a centra onkologické prevence (COP). Současně je tím, kdo testuje lékařské programy před jejich uvedením na trh. V těchto aktivitách pracuje od ledna 1993. Je tradičním dodavatelem reprezentativních blanketů "Recept" a "Poukaz na PZT" vhodných ke strojovému tisku počítačem, které zde můžete objednat.

Avicenna Software s.r.o.

Vznikla jako společnost dvou inženýrů a jednoho lékaře za účelem tvorby a distribuce programu Dr.Fox. V současné době je v rozvratu pro nepřípustné chování technicky vzdělaných společníků. Tito nemají nic společného s výše uvedenými firmami.
©Avicenna Biens s.r.o.